Nová platební metoda Vám dodá flexibilitu

Flexibilita a jednoduchost. To jsou slova, která nás provázela při navrhování nové služby pro naše obchodní partnery. Pro všechny naše zákazníky, především pak ty v segmentech ubytovacích služeb a pronájmu vozů nebo čerpacích stanicích nově uvádíme na trh nový typ transakce inkrementální (přírůstkové) předautorizace. Dovolte, abychom Vám na dalších řádcích představili přínosy této nové funkcionality a nejlépe na konkrétních příkladech. Nejprve si ale pojďme říci, co vlastně služba nabízí.

Jistě jste se již setkali s transakcí Předautorizace ať už jako zákazník nebo jako podnikatel využívající tuto transakci. V principu Vám tato transakce umožňuje zablokovat zvolenou částku na účtu držitele karty. Jako příklad uveďme rezervační poplatek za ubytování. Tato částka je pak blokována na účtu držitele karty po stanovený čas (který se může dle vydavatele karty nebo země lišit). Pokud dalším typem transakce nazývané Zakončení předautorizace nedáte pokyn, aby částka byla stržena, po uplynutí stanoveného času je částka uvolněna držiteli karty pro další platby.

Složitější už to bylo v případě, že si například Váš zákazník prodloužil pobyt nebo pronájem vozu o další dny. V tento okamžik jste měli několik možností:

  • zrušit původní předautorizaci a vytvořit novou na vyšší částku

  • zakončit stávající předautorizaci a vytvořit novou předautorizaci na inkrementální částku

  • vytvořit další předautorizaci na inkrementální částku a poté obě odděleně zakončit

Jak vidíte, nebylo to nic snadného tyto situace z pohledu provozu spravovat a ještě správně určit, která varianta je ta správná.

Jako další příklad lze uvést situaci, kdy bylo potřeba předautorizaci držet delší dobu. Často se stávalo, že předautorizace vypršela, což obsluha terminálu zjistila až během jejího zakončování. Neexistoval způsob, jak předautorizaci a její platnost prodloužit.

Nyní Vám však s těmito situacemi pomůže právě Inkrementální předautorizace. Nový typ předautorizace umožňuje obsluze platebního terminálu navázat více předautorizací do jednoho řetězce transakcí a provést pak jedno zakončení předautorizace pro celý tento řetězec. Stejně tak umožňuje prodlužovat platnost existující předautorizace, například v případě propojení terminálu s pokladnou i automatizovaně.


Uveďme si jeden příklad:

Návštěvník přijede do hotelu a ubytuje se na pět nocí. Obsluha během registrace zákazníka na recepci provede předautorizaci ve výši ceny za pět nocí, například 5 000 Kč. Tato částka se zablokuje na účtu zákazníka. Čtvrtý den pobytu navštíví zákazník recepci a oznámí, že by si rád prodloužil pobyt o další dvě noci. Obsluha tedy vytvoří inkrementální předautorizaci v hodnotě ubytování na dvě noci, tedy o 2 000 Kč. Zákazníkovi se zablokuje na účtu daná částka. Při odhlašování z hotelu oznámí, že v s pokojového baru odebral zboží v ceně 300 Kč. Obsluha v tomto případě použije opět inkrementální předautorizaci, tentokrát na částku 300 Kč. Při odjezdu zákazníka obsluha terminálu jednoduše provede zakončení všech spojených předautorizací jednou transakcí zakončení předautorizace na částku 7 300 Kč.


Pohodlné a rychlé, že? Navíc nadále zachováváme unikátní funkci, kdy můžete v rámci například jednoho hotelu realizovat jak předautorizace tak inkrementální předautorizace z libovolného terminálu, a z libovolného terminálu je taktéž zakončit. Tuto službu nabízíme jako jediní na trhu.


316 zobrazení0 komentář

V Olšinách 80/626

100 00 Praha 10

tel.: + 420 267 197 197

produktPOS@gpe.cz

  • facebook muj terminal
  • twitter muj terminal
KONTAKT

© 2018 Global Payments Inc.Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní zde identifikované nebo zmíněné ochranné známky, názvy produktů a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.

Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95419. Společnost Global Payments Europe, s.r.o. je jako platební instituce zapsána na seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností Global Payments Europe, s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.