Uzávěrka

Co je to vlastně uzávěrka? Každá transakce, kterou vytvoříte patří do takzvané dávky. Každá dávka má stejně jako účtenka své číslo a je to vlastně balíček transakcí. Uzávěrka je administrativní operace, kterou terminál každou dávku uzavírá a oznamuje systémům uzavři dávku a otevři novou. V dalších systémech Global Payments tak je možné u každé transakce vidět číslo dávky a je možné filtrovat transakce dle dávek. 

V aplikaci lze vyvolat uzávěrku tapnutím na tlačítko “Provést uzávěrku” v záložce “Uzávěrky” na hlavní obrazovce:

V aplikaci lze vyvolat uzávěrku tapnutím na tlačítko “Provést uzávěrku” v záložce “Uzávěrky” na hlavní obrazovce:

Screenshot_20210601-215117_GP tom.jpg

Otevřená dávka je žlutě podbarvena. Tapnutím na ni se zobrazí detail s přehledem všech součtů a plateb v otevřené dávce:

Screenshot_20210601-215153_GP tom (1).jpg

Po uzavření dávky se uzavřená dávka zobrazí v přehledu všech historicky provedených uzávěrek. Tapnutím na každou z nich se Vám opět zobrazí součty a níže na stránce pak jednotlivé transakce.

Screenshot_20210601-215136_GP tom (2).jpg